หมวดหมู่ทั่วไป > ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง

มาดู 1 ไร่ กับ 1 เเสน ที่้เกษตรบางกระทุ่ม ผลิกผืนนามาปลูกพริก

(1/1)

Suckseed20:
มาดูฝีมือของชาวเกษตรกรบางกระทุ่มที่สามารถปลุกพริกมาเเทนนา  สามารถที่จะ

พลิกชีวิตความเป็นอยู่ได้   ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version